Tworzenie jedności

Jednym z zadań związku jest jednoczenie ludzi chcących mieć godne warunki pracy - kliknij poniżej aby przeczytać więcej.

Więcej Info

Cele związku

  1.   • Ochrona miejsc pracy
  2.   • Ochrona warunków pracy i płacy
  3.   • Samopomoc wewnątrzzwiązkowa

Więcej Info

Jesteś tutaj: Główna

Główna

Rada Krajowa apeluje do premier Kopacz
Opublikowano:   poniedziałek
24
sie   2015   00:00  przez
Bożena Gawryluk

 

Po piątkowym posiedzeniu Rady Krajowej ZZG w Polsce, związkowcy zaapelowali do premier Kopacz o pełną realizację Porozumienia z 17 stycznia 2015. Krytycznie ocenili dotychczasowy stan jego realizacji. Chcieliby wierzyć, że premier Kopacz dotrzyma zapisów Porozumienia. W przeciwnym razie obawiają się, że Polską wstrząsną jeszcze większe i ostrzejsze protesty niż na początku bieżącego roku. Pracownicy mają dość chaosu i życia w ciągłej niepewności, co do swojego jutra.

Czytaj pełny tekst apelu:

 

 

Katowice 21.08.2015r.

Pani Premier Ewa Kopacz

Prezes Rady Ministrów

L.dz.173/15/BP

Rada Krajowa Związku Zawodowego Górników w Polsce domaga się pełnej i terminowej realizacji zapisów Porozumienia z 17 stycznia br.

 

Z niepokojem obserwujemy ciągłe zmiany koncepcji utworzenia „Nowej Kompanii Węglowej”, co skutkuje ostatecznym brakiem realizacji Porozumienia podpisanego             17 stycznia  w Katowicach przez Pani rząd z górniczymi związkami zawodowymi. W swoich wypowiedziach wielokrotnie zapewniała Pani o pełnej determinacji co do jego realizacji. W naszej ocenie fakty świadczą jednak o tym, że zapisany termin zakończenia całego procesu na dzień 30 września 2015 r. zostanie niedotrzymany.

 

Zapowiedź Pani Ministra mówiąca o powstaniu Nowej Kompanii do końca czerwca, osobiste Pani zapewnienia o kolejnym terminie na przełomie lipca i sierpnia, deklaracje prezesa Kompanii Węglowej, który powiedział, że Nowa Kompania Węglowa musi powstać do końca sierpnia, jednoznacznie pokazują że Pani rząd i podlegli urzędnicy mają ogromne kłopoty, aby wywiązać się z pkt. 7 Porozumienia - Rząd jest gwarantem zobowiązań SRK oraz realizacji Programu Naprawczego Kompanii Węglowej S.A.

 

Szanowna Pani Premier, bez konkretnych decyzji, które umożliwią powstanie „Nowej Kompanii” tracimy czas, a przeciąganie tego procesu w konsekwencji pogłębia kryzys, który przenosi się na pozostałe spółki węglowe KHW S.A., JSW S.A., LW „Bogdanka” S.A. i PG „Silesia” oraz zakłady zaplecza górniczego.

 

17 stycznia 2015 r. mieszkańcy Śląska oraz pracownicy Kopalń wraz z podpisanym Porozumieniem otrzymali gwarancje ratujące ich miejsca pracy. Od tamtej chwili Kompania Węglowa zachowując spokój społeczny dokonała zbycia i przekazania czterech kopalń. Równolegle przez 7 miesięcy dowiadujemy się o nieustannej dyskusji z energetyką o próbie zaangażowania się w proces tworzenia Nowej Kompanii. Ciągle poszukuje się inwestorów dla KWK „Brzeszcze” i KWK „Makoszowy”. Powstaje zatem nieodparte wrażenie, że Porozumienie staje się fikcją, a przecież swoją osobą gwarantowała Pani jego realizację.

 

Przywołując hasło „SŁUCHAM, ROZUMIEM, POMAGAM” Apelujemy do Pani Premier o większe osobiste zaangażowanie w proces tworzenia „Nowej Kompanii Węglowej”. Kończy się czas poszukiwania rozwiązań. Górnicy są zdesperowani i domagają się pełnej realizacji Porozumienia.

Rada Krajowa

Związku Zawodowego Górników w PolsceXXIII Złaz Górski Górników
Opublikowano:   piątek
21
sie   2015   08:02  przez
Bożena Gawryluk

W przyszłą sobotę miłośnicy górskich wędrówek będą mogli wziąć udział w XXIII Złazie ZZG w Polsce. Tegoroczna górska impreza odbędzie się na szlakach Beskidu Śląskiego z metą w Lipowej. Organizatorzy życzą uczestnikom słońca, humoru i dobrej zabawy.Dariusz Potyrała - przewodniczącym Rady Pracowników w Kompanii Węglowej
Opublikowano:   wtorek
23
cze   2015   00:00  przez
Jarosław Bolek

Dariusz Potyrała został wybrany na przewodniczącego Rady Pracowników Kompanii Węglowej.

 Podczas wyborów do Rady zdobył największą liczbę głosów. 17 czerwca odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Pracowników III kadencji przy obecności przedstawicieli Zarządu Kompanii Węglowej S.A.

 

Zgodnie z statutem powołano prezydium Rady w skład którego weszli:

- Przewodniczący Rady Pracowników  - Dariusz Potyrała

- Wiceprzewodniczący - Bogusław Hutek oraz Jerzy Demski

- Sekretarz - Krzysztof Stanisławski

 

Przypomnijmy: rady pracowników posiadają ustawową kompetencję do uzyskiwania od pracodawcy informacji na temat przedsiębiorstwa, m. in. działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy, przewidywanych zmian stanu i struktury zatrudnienia oraz działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia.

 

Nowi członkowie Rady Pracowników w kolejności (według liczby uzyskanych głosów):

1. Dariusz Potyrała

2. Bogusław Hutek 

3. Waldemar Stelmach 

4. Jerzy Demski

5. Jerzy Sawczuk

6. Przemysław Skupin

7. Krzysztof Stanisławski

 Kondolencje
Opublikowano:   czwartek
28
maj   2015   11:51  przez
Katarzyna GawrylukWiceminister Kowalczyk odpowiadał na pytania ZZG w Polsce
Opublikowano:   poniedziałek
25
maj   2015   00:00  przez
Karina Pater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wojciech Kowalczyk  - Wiceminister Skarbu i pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa spotkał się 25 maja w Katowicach z członkami Prezydium ZZG w Polsce oraz z przewodniczącymi związku z kopalń węgla kamiennego. Minister zrelacjonował stan reformy górniczej i realizacji porozumień górniczych ze stycznia 2015r. Podczas spotkania odpowiadał na trudne pytania ze strony związkowców dotyczące problemów w poszczególnych spółkach węglowych oraz niejasności pojawiających w związku z przejściem kopalń do SRK, realizacji pakietu socjalnego oraz powstania Nowej Kompanii Węglowej jak i negocjacji z UE, dotyczącymi wsparcia finansowego państwa dla górnictwa.

 

Więcej szczegółów w najbliższym wydaniu „ Górnika” . Zapraszamy do lektury!
Partnerzy

image 1
image 1
image 1
image 1
image 1