Tworzenie jedności

Jednym z zadań związku jest jednoczenie ludzi chcących mieć godne warunki pracy - kliknij poniżej aby przeczytać więcej.

Więcej Info

Cele związku

  1.   • Ochrona miejsc pracy
  2.   • Ochrona warunków pracy i płacy
  3.   • Samopomoc wewnątrzzwiązkowa

Więcej Info

Jesteś tutaj: Główna

Główna

Złaz Górski
Opublikowano:   poniedziałek
21
lip   2014   11:04  przez
Karina Pater


Porozumienie w sosnowieckiej kopalni
Opublikowano:   czwartek
17
lip   2014   09:20  przez
Karina Pater

Mimo planowanego wygaszania kopalni „Kazimierz-Juliusz” w Sosnowcu, dzięki  porozumieniu z 10 lipca, wszyscy pracownicy: dołowi, przeróbki mechanicznej, powierzchni i administracji mają gwarancje zatrudnienia w innych zakładach Katowickiego Holdingu Węglowego.

Od wielu lat strona społeczna w ostatniej sosnowieckiej kopalni  monitowała zarząd, że plan PTE jest niewykonalny. Ostrzegała przed przyjmowaniem  nowych ludzi na kopalnię, kiedy w planach jest likwidacja ze względu na wyczerpanie się złoża.  Tłumaczono wówczas związkowcom, że staramy się przecież o pozyskanie nowego złoża i młoda wykwalifikowana załoga jest niezbędna. Do tego odejścia naturalne na emerytury sprawiały, że uzupełniano stan załogi, by gwarantować odpowiedną obsadę stanowisk. Niestety były coraz trudniejsze warunki geologiczne i specyfika fedrowania w górę. W niektórych miejscach wybierano węgiel zaledwie na głębokości 100m. To powodowało wiele zagrożeń środowiskowych. - Zrezygnowaliśmy więc z pola F mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców dzielnicy Maczki i samych pracowników na dole kopalni. Szkody górnicze dodatkowo drenowały skromny budżet KWK Kazimierz-Juliusz.  Dochodziło nawet do sytuacji, że wstrzymywany lub ograniczany był ruch pociągów, pod którymi fedrowaliśmy – opisuje trudną sytuację w ostatniej sosnowieckiej kopalni,  Andrzej Słowiński – przewodniczący ZZG w Polsce. To wszystko skróciło ewidentnie żywotność kopalni. Górnicy przeszli na inne pola – dodaje Słowiński.

 


Czytaj więcej...


APEL
Opublikowano:   czwartek
10
lip   2014   08:24  przez
Karina Pater

ZZG w Polsce apeluje o jak najszybsze zakończenie konfliktu w KWK „Kazimierz-Juliusz”

Akcja strajkowa na dole kopalni jest aktem desperacji załogi zagrożonej zwolnieniami i nie otrzymującej na czas wynagrodzeń.

ZZG w Polsce w pełni popiera słuszne postulaty górników KWK Kazimierz-Juliusz i zwraca się do Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego o podjęcie rozmów ze stroną społeczną, które to doprowadzą do podpisania porozumienia satysfakcjonującego strajkującą załogę i zakończenie akcji protestacyjnej

 

Rada Krajowa ZZG w PolsceKONDOLENCJE
Opublikowano:   wtorek
8
lip   2014   07:53  przez
Marzena Miśta

Serdeczne Wyrazy Współczucia

Z powodu Śmierci

KYSTIANA FURMANA

Długoletniego Przewodniczącego

ZZG w Polsce KWK „Wieczorek”,

Członka Rady Krajowej ZZG w Polsce,

Naszego Kolegi i Współpracownika

Synowi, Koledze Bogdanowi Furmanowi,

Całej Rodzinie i Przyjaciołom,

składają

Koleżanki i Koledzy z ZZG w Polsce przy ZEC S.A.Górnicy wracają ze stolicy z tarczą
Opublikowano:   czwartek
26
cze   2014   09:20  przez
Karina Pater
Wczoraj w Warszawie górniczy związkowcy otrzymali od premiera Tuska gwarancje wypłat wynagrodzeń i zapewnienie, że kopalnie nie będą likwidowane.

Czytaj więcej: http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/3485285,gornicy-wracaja-ze-stolicy-z-tarcza-premier-tusk-gwarantuje-wynagrodzenie-bedzie-w-terminie,id,t.html


Partnerzy

image 1
image 1
image 1
image 1
image 1