Tworzenie jedności

Jednym z zadań związku jest jednoczenie ludzi chcących mieć godne warunki pracy - kliknij poniżej aby przeczytać więcej.

Więcej Info

Cele związku

  1.   • Ochrona miejsc pracy
  2.   • Ochrona warunków pracy i płacy
  3.   • Samopomoc wewnątrzzwiązkowa

Więcej Info

Jesteś tutaj: Główna

Główna

Górnicy... rząd nie zrealizował porozumienia, złamał umowę...
Opublikowano:   piątek
2
paź   2015   13:04  przez
Bożena Gawryluk


Komunikat Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego
Opublikowano:   wtorek
29
wrz   2015   07:32  przez
Bożena Gawryluk


Stanowisko w spr. projektu "Polityki energetycznej Polski do 2050 r."
Opublikowano:   środa
23
wrz   2015   12:56  przez
Bożena Gawryluk


Rada Krajowa apeluje do premier Kopacz
Opublikowano:   poniedziałek
24
sie   2015   00:00  przez
Bożena Gawryluk

 

Po piątkowym posiedzeniu Rady Krajowej ZZG w Polsce, związkowcy zaapelowali do premier Kopacz o pełną realizację Porozumienia z 17 stycznia 2015. Krytycznie ocenili dotychczasowy stan jego realizacji. Chcieliby wierzyć, że premier Kopacz dotrzyma zapisów Porozumienia. W przeciwnym razie obawiają się, że Polską wstrząsną jeszcze większe i ostrzejsze protesty niż na początku bieżącego roku. Pracownicy mają dość chaosu i życia w ciągłej niepewności, co do swojego jutra.

Czytaj pełny tekst apelu:

 

 

Katowice 21.08.2015r.

Pani Premier Ewa Kopacz

Prezes Rady Ministrów

L.dz.173/15/BP

Rada Krajowa Związku Zawodowego Górników w Polsce domaga się pełnej i terminowej realizacji zapisów Porozumienia z 17 stycznia br.

 

Z niepokojem obserwujemy ciągłe zmiany koncepcji utworzenia „Nowej Kompanii Węglowej”, co skutkuje ostatecznym brakiem realizacji Porozumienia podpisanego             17 stycznia  w Katowicach przez Pani rząd z górniczymi związkami zawodowymi. W swoich wypowiedziach wielokrotnie zapewniała Pani o pełnej determinacji co do jego realizacji. W naszej ocenie fakty świadczą jednak o tym, że zapisany termin zakończenia całego procesu na dzień 30 września 2015 r. zostanie niedotrzymany.

 

Zapowiedź Pani Ministra mówiąca o powstaniu Nowej Kompanii do końca czerwca, osobiste Pani zapewnienia o kolejnym terminie na przełomie lipca i sierpnia, deklaracje prezesa Kompanii Węglowej, który powiedział, że Nowa Kompania Węglowa musi powstać do końca sierpnia, jednoznacznie pokazują że Pani rząd i podlegli urzędnicy mają ogromne kłopoty, aby wywiązać się z pkt. 7 Porozumienia - Rząd jest gwarantem zobowiązań SRK oraz realizacji Programu Naprawczego Kompanii Węglowej S.A.

 

Szanowna Pani Premier, bez konkretnych decyzji, które umożliwią powstanie „Nowej Kompanii” tracimy czas, a przeciąganie tego procesu w konsekwencji pogłębia kryzys, który przenosi się na pozostałe spółki węglowe KHW S.A., JSW S.A., LW „Bogdanka” S.A. i PG „Silesia” oraz zakłady zaplecza górniczego.

 

17 stycznia 2015 r. mieszkańcy Śląska oraz pracownicy Kopalń wraz z podpisanym Porozumieniem otrzymali gwarancje ratujące ich miejsca pracy. Od tamtej chwili Kompania Węglowa zachowując spokój społeczny dokonała zbycia i przekazania czterech kopalń. Równolegle przez 7 miesięcy dowiadujemy się o nieustannej dyskusji z energetyką o próbie zaangażowania się w proces tworzenia Nowej Kompanii. Ciągle poszukuje się inwestorów dla KWK „Brzeszcze” i KWK „Makoszowy”. Powstaje zatem nieodparte wrażenie, że Porozumienie staje się fikcją, a przecież swoją osobą gwarantowała Pani jego realizację.

 

Przywołując hasło „SŁUCHAM, ROZUMIEM, POMAGAM” Apelujemy do Pani Premier o większe osobiste zaangażowanie w proces tworzenia „Nowej Kompanii Węglowej”. Kończy się czas poszukiwania rozwiązań. Górnicy są zdesperowani i domagają się pełnej realizacji Porozumienia.

Rada Krajowa

Związku Zawodowego Górników w PolsceXXIII Złaz Górski Górników
Opublikowano:   piątek
21
sie   2015   08:02  przez
Bożena Gawryluk

W przyszłą sobotę miłośnicy górskich wędrówek będą mogli wziąć udział w XXIII Złazie ZZG w Polsce. Tegoroczna górska impreza odbędzie się na szlakach Beskidu Śląskiego z metą w Lipowej. Organizatorzy życzą uczestnikom słońca, humoru i dobrej zabawy.
Partnerzy

image 1
image 1
image 1
image 1
image 1