Wręczono nagrody im. Haliny Krahelskiej

29 listopada, na uroczystej gali w warszawskim Zamku Królewskim, Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek wręczył nagrody PIP  im. Haliny Krahelskiej za wybitne osiągnięcia w dziedzinie poprawy warunków pracy i eliminowania zagrożeń dla zdrowia i życia w środowisku pracy.

Wśród wyróżnionych znaleźli się przedstawiciele OPZZ: wiceprzewodnicząca Wiesława Taranowska (nagrodę przyznano na wniosek Romana Giedrojcia, przedwcześnie zmarłego Gównego Inspektora Pracy) oraz Wacław Czerkawski, wiceprzewodniczący ZZ Górników w Polsce (nagroda przyznana  na wniosek przewodniczącego OPZZ, Jana Guza). Odczytano listy gratulacyjne  od premier Beaty Szydło, marszałka Sejmu Marku Kuchcińskiego i  marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego.

Obecna na uroczystości minister Elżbieta Rafalska oświadczyła:  - Chcemy, żeby ta praca była coraz lepsza, warunki pracy lepszej jakości. Fundamentem i podstawą tego wszystkiego jest bezpieczeństwo pracy.

Wspominano także niedawno zmarłego Głównego Inspektora Pracy. Wiesław Łyszczek, obecny szef PIP, powiedział m.in.: - Tak jak on, także i ja jestem przekonany, że nie da się zapewnić bezpiecznych warunków pracy i poprawy stanu przestrzegania prawa pracy bez udziału samych pracodawców i bliskiej współpracy z nimi.

Halina Krahelska była działaczką niepodległościową, pisarką i publicystką, która w II Rzeczypospolitej tworzyła podstawy funkcjonowania inspekcji pracy. Nagrodę jej imienia ustanowił Główny Inspektor Pracy w 1989. Przyznawana jest za "wybitne osiągnięcia w dziedzinie prewencji zagrożeń zawodowych, nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, wynalazczości, projektowania i wdrażania bezpiecznych technik i technologii w zakresie ochrony pracy, a także popularyzacji prawa pracy i ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa pracy".
 BP OPZZ