Jubileuszowa Centralna Akademia Barbórkowa ZZG w Polsce

Ponad 500 osób, członków Związku Zawodowego Górników w Polsce wzięło udział, 15 grudnia, z okazji 25-lecia Związku, w jubileuszowej Centralnej Akademii Barbórkowej. W Hali MOSiR w Rudzie Śląskiej nie zabrakło delegacji z całego  kraju, z zakładów, gdzie funkcjonuje ZZG w Polsce – największa branżowa organizacja związkowa  działająca w polskim górnictwie węgla kamiennego, soli, siarki i innych surowców i między innymi  energetyki i zaplecza górniczego. Na jubileusz przybyli także  przedstawicieli sejmu, prezydenta, rządu, władz wojewódzkich, samorządowych, kościelnych oraz górniczych spółek i instytucji działających na rzecz górniczej branży, oraz OPZZ i innych organizacji związkowych, którzy składali  rocznicowe i barbórkowe gratulacje. Byli również gospodarze miejsca jubileuszu: prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic  i Dorota Tobiszowska – radna Rady Miasta. Podczas uroczystości  górniczych nie mogło zabraknąć dziesiątków sztandarów organizacji zakładowych oraz ceremonii  odznaczeń najbardziej zasłużonym pracownikom, a zarazem członkom Związku Zawodowego Górników w Polsce. Uhonorowano również instytucje, urzędy, spółki i firmy: Ministerstwo Energii, OPZZ, PGG, JSW,  Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach, LW Bogdanka, SRK, Tauron Wydobycie, Węglokoks Kraj, PG Silesia, CSRG, Janka Kisielińskiego . 

W trakcie jubileuszowej gali  Dariusz Potyrała  - przewodniczący Rady Krajowej w swoim przemówieniu mówił:

 - 25 lat to kawał historii zapisanej swoją działalnością. 25 lat nade wszystko święto setek tysięcy naszych członków, którzy należeli i należą do naszego Związku. (…) 21 stycznia 1992r rozpoczął działalność  ogólnopolski  Związek Zawodowy Górników  w Polsce. 26 marca 1993r odbył się pierwszy zjazd, na tej hali (wówczas) kopalni Halemba, gdzie jesteśmy. Padły wówczas słowa pierwszego przewodniczącego Janka Kisielińskiego: „Musimy przewidywać i wyprzedzać w naszej działalności wszystkie poczynania antygórnicze, a zbiorowa mądrość i nasza mobilność związkowa oraz jedność górnicza stanie się orężem w walce o utrzymanie miejsc pracy”. - Ta zbiorowa mądrość na przestrzeni ćwierk wieku pozwoliła nam  stworzyć wspaniałą rodzinę związkową – mówił przewodniczący Potyrała.  – Zapoczątkowana 25 lat temu  działalność  Związku  spowodowała,  że dzisiaj jesteśmy  jednym z liderów związkowych w wielu firmach w Polsce . Ta wysoka pozycja nie byłaby możliwa gdyby nie zaufanie naszych  członków i i partnerów społecznych – powiedział przewodniczący ZZG w Polsce. Jednocześnie zapewnił o współpracy i chęcią dzielenia się doświadczeniem ze wszystkimi organizacjami należącymi do OPZZ oraz  ze wszystkimi  na wzór motta: Zawsze razem.

Przewodniczący ZZG w Polsce przypomniał również apel ministra energii  Krzysztofa Tchórzewskiego i wiceministra Grzegorza Tobiszowskiego o wskazanie mu dwóch  miejsc na wydobycie  węgla i kopalnie. – Panie ministrze, wskazujemy te złoża: Dębieńsko, Makoszowy, Krupiński, Nowa Ruda – mówił Potyrała. Przewodniczący związku zaapelował również do pracodawców nie tylko o nowe inwestycje, unowocześnianie parku maszynowego czy poprawy warunków pracy, ale i zadbanie o bieżące sprawy, jak choćby o wzrost wynagrodzeń.

W imieniu organizacji zrzeszonych w OPZZ podziękowania złożył przewodniczący Jan Guz. Dziękował w swoim  wystąpieniu za 25-letnią służbę obrony praw pracowniczych. – Kiedy nie ma pracy jest źle – mówił przewodniczący Guz. – A kiedy jest praca  – jest wyzysk. Kapitał zawsze stara się wycisnąć jak najwięcej z robotnika – mówił przewodniczący OPZZ.  Życzył związkowcom odwagi w walce o prawa pracownicze, by mieć odwagę upominania się o godne wynagrodzenie i bezpieczne warunki pracy. 

 W trakcie jubileuszowej gali przeprowadzono zbiórkę pieniędzy na leczenie i rehabilitację Agnieszki Posłuszny - podopiecznej  Fundacji Rodzin Górniczych. Zaś redakcja „Górnika” przygotowała wystawę fotograficzną przedstawiająca  działania  ZZG w Polsce w obronie  pracownika.

Jarosław Bolek

 

Składamy podziękowania wszystkim firmom biorącym udział w organizacji akademii, a w szczególności:

 

Galeria