Stanowisko Rady Krajowej w spr. programu KE dla regionów górniczych

Stanowisko i apel Rady Krajowej ZZG w Polsce do rządu RP

Komisja Europejska uruchomiła  program dla regionów górniczych  w okresie transformacji. Jest on  jednym z kluczowych działań towarzyszących strategii określonej w pakiecie „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”, który przyjęto w listopadzie 2016 r. Unijny program  w swoich założeniach ma pomagać w realizacji strategii przechodzenia regionów górniczych z energii opartej na węglu,  na,  jak to nazywa,  „czystą energię i nowe technologie” . Dla unijnych decydentów jest to jednoznaczne z likwidacją kopalń i surowca jakim jest węgiel.

Stąd Rada Krajowa Związku Zawodowego Górników  w Polsce oczekuje  od rządu polskiego  określenia swojego stanowiska w sprawie programu pomocowego dla górniczych regionów. Polska gospodarka nie może sobie pozwolić na eliminację węgla z miksu energetycznego, ponieważ jest on podstawą bezpieczeństwa energetycznego.

Jednocześnie ZZG w Polsce popiera wszelkie programy wsparcia dla unowocześnienia górnictwa, dla wdrożenia nowoczesnych technologii węglowych czy troski o zmniejszenie emisji CO2, dzięki wykorzystaniu proekologicznych rozwiązań.  Jesteśmy za coraz czystszą energią, ale produkowaną z węgla.  

Przeciwstawiamy się z kolei unijnej polityce dekarbonizacji, która nie bierze pod uwagę krajowych uwarunkowań i krajowych miksów energetycznych.  Choć w UE nadal prowadzi się wydobycie węgla w 41 regionach, w 12 państwach członkowskich i w sektorze tym bezpośrednio zatrudnionych jest około 185 tys. obywateli, to większość wydobycia odbywa się w Polsce, a w pozostałych 11 państwach albo są to niewielkie ilości albo wręcz śladowe. 

Rada Krajowa ZZG w Polsce popiera zaś działania polegające na  restrukturyzacji regionów górniczych, ale dotyczące tych terenów, w których zaprzestano już  wydobycia węgla. Liczymy, że unijny program ma na celu wsparcie i unowocześnienie naszego przemysłu węglowo - energetycznego, a nie jego likwidacji.

 

Katowice 21 grudnia 2017 r.                                                          Rada Krajowa ZZG w Polsce