Stanowisko Rady Krajowej i apel do rządu

Rząd przyjął 23 stycznia   br. „Program dla górnictwa węgla kamiennego do 2030 roku”. Rada Krajowa ZZG w Polsce uważa, że jest on szansą dla całej branży, by stała się nowoczesną gałęzią polskiego przemysłu. Daje też gwarancje, że mimo unijnej polityki antywęglowej, to „czarne złoto” wciąż będzie gwarancją  bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Wiele zapisów Programu to efekt starań i postulatów Związku Zawodowego Górników w Polsce, który przekazywał do Programu, nie tylko swoje analizy i oceny rządowych koncepcji, ale i konkretne rozwiązania, które  można odnaleźć w ostatecznej wersji przyjętego Programu, jak choćby określenie poziomu zużycia węgla i potrzeb na najbliższe lata, co ZZG w Polsce promował od wielu lat. W Programie znalazł się także postulat Związku lepszego wykorzystania węgla i jego przeróbki chemicznej, czy też  dostępu strony społecznej do kontroli realizacji Programu, co będzie odbywało się poprzez  Komitet Sterujący ds. górnictwa przy Ministrze Energii.

Liczymy również na partnerski dialog przy powstawaniu modelu ponadzakładowego układu zbiorowego pracy, który ma być  wdrożony od 2019 r. Apelujemy także, aby  związki zawodowe uczestniczyły w powstawaniu do 2020r nowej „ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego”, która ma wesprzeć wiele celów w „Programie do 2030r.” jak np. ma wprowadzić przepisy ograniczające import węgla czy też dotyczące przedłużenie koncesji wydobywczych.

Związek Zawodowy Górników w Polsce liczy, że Program nie będzie tylko suchym zapisem. Oczekuje, by rząd wypełniał jego cele, aby górnictwo stało się rentowną i nowoczesną branżą. Rada Krajowa zapewnia, że na bieżąco będzie monitorować realizację zapisów Programu.

 

Szczęść Boże

Rada Krajowa ZZG w Polsce