Spotkanie ZOK ZZG w Polsce PGG

15 marca br. odbyło się nadzwyczajne zebranie Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej Związku Związku Górników w Polsce Polskiej Grupy Górniczej poświęcone rosnącemu napięciu wśród pracowników odnośnie płac w spółce. Przewodniczący związku z poszczególnych kopalń analizowali bieżącą sytuację i strategię działania. Powołano zespół negocjacyjny. W najbliższych dniach podejmie on rozmowy z Zarządem PGG S.A. w ramach toczącego się sporu zbiorowego.