Dariusz Potyrała

Przewodniczący

rkzzgdarek@o2.pl

32 255 36 63

Wacław Czerkawski

Wiceprzewodniczący

w.czerkawski@zzg.org.pl

32 255 24 53

Ryszard Płaza

Wiceprzewodniczący

zzgknurow@o2.pl

32 718 56 96

Bogdan Nowak

Wiceprzewodniczący

zzgkhwwujek@interia.pl

32 208 58 08