Skład Prezydium Rady Krajowej ZZG w Polsce

  1. Przewodniczący – POTYRAŁA Dariusz
  2. Wiceprzewodniczący - CZERKAWSKI Wacław
  3. Środowisko Górnicze – PŁAZA Ryszard
  4. Środowisko Górnicze –  ROZMUS Czesław
  5. Środowisko Górnicze –  NOWAK Bogdan
  6. Środowisko Górnicze – KNOPIK Ryszard
  7. Środowisko Górnicze – MROZEK Marian
  8. Środowisko Surowcowe– KASZAK Krzysztof
  9. Środowisko Surowcowe – SOBIERAJ Robert
  10. Środowisko Energetyki, Zaplecza, Usług i Gospodarki Komunalnej - SIEKANIEC Arkadiusz