Centralna Akademia Barbórkowa ZZG w Polsce

Górnik to nie tylko zawód

 

Tegoroczną Centralną Akademię Barbórkową ZZG w Polsce, która odbyła się  14 grudnia w urokliwych wnętrzach Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach, poprowadzili Ewa Sykała i  Bartłomiej Grygiel. Gości witała Orkiestra Dęta Polskiej Grupy Górniczej pod dyrekcją Mirosława Kaszuby. Górnicze świętowanie odbywające w roku 100 rocznicy odzyskania niepodległości miało patriotyczny charakter. Stąd uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach oraz wychowankowie Przedszkola nr 18 w Mysłowicach wspólnie przygotowali specjalną inscenizację pod hasłem „Stała się Niepodległa”, która opowiadała o niełatwej drodze do wolności.

 

Na barbórkową uroczystość przybyło wielu znakomitych gości. Prezydenta RP reprezentowała  doradca Agnieszka Lenartowicz-Łysik. Ministerstwo energii reprezentowała naczelnik Ministerstwa Energii Joanna Sawicka. Przybyli również wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski, przewodniczący śląskiej  Rady OPZZ Wacław Czerkawski, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki Jarosław Grzesik,  były przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Górników w latach 1982-1992, polski polityk i poseł na sejm Rajmund Moric, były przewodniczący naszego Związku Jan Kisieliński wraz z małżonką oraz przewodniczący Związku Zawodowego Ratowników i Związku Zawodowego Przeróbka. Na barbórkę przybyli również pracodawcy, prezes PGG Tomasz  Rogala z wiceprezesami. Prezes Węglokoksu Kraj Grzegorz Wacławek i wiceprezes JSW Artur Dyczko oraz dyrektorzy i prezesi kopalń i zakładów górniczych, a także Okręgowy Inspektor Pracy, przedstawiciele GIG-u i GIPH, duszpasterz Ludzi Pracy – Ks. Ireneusz Tatura oraz zastępca Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także szefowie partnerskich  fundacji.

 

Podczas barbórkowej akademii Dariusz Potyrała – przewodniczący Rady Krajowej ZZG w Polsce, podczas przemówienia nawiązał do odbywającego się w Katowicach szczytu klimatycznego, który ma wskazać mapę drogową mającą chronić środowisko ( COP24 jeszcze trwał w trakcie uroczystości barbórkowej). Jak mówił: niestety była to kolejna okazja do walki z węglem. Ludzie z całego świata udowadniali jaki to węgiel jest zły. Stąd wyraził wdzięczność dla wszystkich, którzy mieli odwagę stanąć w jego obronie i jego roli w polskiej energetyce. Szczególnie podziękował prezydentowi Andrzejowi Dudzie, który 4 grudnia w Brzeszczach zapewnił, że „nie pozwoli, aby ktokolwiek zamordował polskie górnictwo”.  Jednocześnie przywołał wpisanie „Barbórki” górników węgla kamiennego na Górnym Śląsku na krajową listę  dziedzictwa niematerialnego UNESCO, czy też 100 lecie odzyskania niepodległości  Polski, która właśnie w 2018r obchodzi te uroczystości. Przewodniczący ZZG w Polsce złożył braci górniczej życzenia. Podziękował za codzienny trud pracy górnika.   - Barbórka to święto braci górniczej, święto pamięci o górniku i człowieku, który pracuje z narażeniem zdrowia i życia – mówił do zebranych. Przypomniał, że  ZZG w Polsce jest jedną z największych organizacji w polskim górnictwie, a w niektórych kopalniach nawet najliczniejszym związkiem zawodowym. -To zaszczyt, ale i obowiązek obrony pracowników i polskiego węgla – apelował do zebranych związkowców. – Górnik, to co się więcej niż zawód a kopalnia, to coś więcej niż zakład – dodał przypominając o prawdziwie górniczym etosie.

Podczas Akademii Barbórkowej odznaczono medalami i odznakami wielu działaczy, członków ZZG w Polsce (pełna lista obok w kolumnie). Odznaczenia wręczali między innymi przewodniczący Dariusz Potyrała, wiceprzewodniczący Sebastian Czogała, Arkadiusz Siekaniec. Specjalne statuetki za obronę polskiego węgla i górnictwa podczas szczytu klimatycznego ONZ - COP24, ZZG w Polsce przyznał Prezydentowi Andrzejowi Dudzie, wiceministrowi Grzegorzowi Tobiszowskiemu oraz prezesowi PGG i prezydentowi Eurocoalu (Europejskie Stowarzyszenie Węgla Kamiennego i Brunatnego) Tomaszowi Rogale.

W czasie Akademii przeprowadzono kwestę na rzecz Hospicjum Cordis w Katowicach. Wystąpił również zespołu pieśni i tańca „Silesianie”.

Część biesiadną poprowadził redaktor Andrzej Miś.

 

Tekst i foto: Jarosław Bolek

 

Związek dziękuje za wsparcie przy organizacji uroczystości: Polskiej Grupie Górniczej, Jastrzębskiej Spółce Węglowej, GSU S.A. oraz

sponsorowi instytucjonalnemu