Centralna Akademia Barbórkowa

Centralna Akademia Barbórkowa ZZG w Polsce

odbędzie się

14 grudnia 2018 r. o godzinie 14:00

w Centrum Kultury Śląskiej

przy ul. Krauzego 1 w Świętochłowicach.

Drukuj E-mail